architekt Dominika Siemak-Oses (ZP-0799)


Data dodania wpisu: 03.01.2018 | Akutalizacja: 07.01.2018, 19:41:49

o sobie

Dominika Siemak-Oses
BLACK Panther's Architecture Dominika Siemak-Oses
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Biegam pod prąd bo celem nie jest meta a satysfakcja z biegu, a tylko najwytrwalszym i pełnym wiary starczy zapału i sił by nie ulec naporowi tarana i dobiec do celu trudniejszą drogą niż wybiera większość. Biegnę dla szacunku dla samej siebie. Tylko stawiając przed sobą ciągle nowe cele można sprostać wciąż rosnącym wobec samego siebie wymaganiom.
Poglądy: Lepiej tworzyć jednolitą wizję bez odstępstw od swych przekonać niż grupą jednorazowych wyjątków budować brak szacunku do samego siebie.

Pracownia BLACK Panther’s Architecture Dominika Siemak-Oses podejmuje się zadań nietypowych, zindywidualizowanych, studyjnych, stanowiących wyzwanie, wymagających zgłębienia tematu, precyzji i niestandardowych pomysłów, dla niezwykłych osób które cenią sobie jakość i szukają spersonalizowanych rozwiązań o niepowtarzalnym, wyjątkowym charakterze.
Pracownia oferuje bardzo szeroki wachlarz usług i jest otwarta zarówno na bezpośrednie zlecenia od Inwestorów jak i współpracę z pracowniami architektonicznymi z kraju i Europy.
__________________________________________________________________________
Portfolio:
www.behance.net/dominika_siemak_oses
www.blackpanthersarchitecture.com/portfolio.html

Website:
www.blackpanthersarchitecture.com
__________________________________________________________________________
BLACK Panther's Architecture Dominika Siemak-Oses
building qualifications for design unlimited in architectural specialty

I run against the current because the goal is not meta but the satisfaction with running, and only the most persistent and full of faith, hold out enthusiasm and strength to not give in to pressure of the battering ram and reach the goal more difficult than the majority chooses. I run for self-respect. Only by putting in front of you constantly new goals you can meet the ever-growing demands on yourself.
Views: It is better to create a unified vision without deviations from your convictions rather than with a group of one-off exceptions build a lack of self-respect.

BLACK Panther's undertakes untypical, individualized, studied tasks presenting a challenge, demanding explore the theme, precision and non-standard ideas, for extraordinary people who value quality and look for personalized solutions with a unique character.
The studio offers a wide range of services and is open alike to direct orders from Investors and proposals for cooperation from architectural studios from Poland and Europe.

kontakt

BLACK Panther's Architecture Dominika Siemak-Oses

70-786 Szczecin Polska
http://www.blackpanthersarchitecture.com

Zeskanuj kod QR (wizytówka vCard)


realizacje

_____

Zgłoś uwagi do wpisu

Pola oznaczone * są obowiązkowe.Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa plus dwa to...