architekt Piotr Czujkowski (ZP-0367)


Data dodania wpisu: 08.09.2012 | Akutalizacja: 23.09.2012, 21:16:57

o sobie

Piotr Czujkowski

Urodziłem się w 1969 roku w Szczecinie. Ukończyłem Technikum Mechaniczne w Szczecinie oraz studia wyższe na Wydziale budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej z tytułem mgr inż. architekta. W trakcie studiów w latach 1993-2000 nabywałem doświadczenia zawodowego jako asystent projektanta w pracowni ARCO sp. z o.o. w Szczecinie. W 2000 roku uzyskałem uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Od 2000 roku prowadzę działalność gospodarczą, jako współzałożyciel i wspólnik Pracowni Projektowej PORTAL s.c., która w 2008 roku została przekształcona w spółkę z o.o. spółkę komandytową, a od września 2010 roku jako właściciel i prezes zarządu pracowni projektowej PORTAL-PP sp. z o.o. sp. komandytowa. Jako projektant zajmuję się opracowaniem projektów koncepcyjnych oraz budowlanych i wykonawczych w zakresie architektury, a także zarządzaniem zespołem architektów i koordynacją wszystkich branż, rzeczoznawców oraz prac administracyjnych. Posiadam doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, budynków biurowych, ośrodków wczasowych, osiedli mieszkaniowych, budynków przemysłowych wykonanych jako projekty budowy lub adaptacji i modernizacji dla instytucji, deweloperów, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, a także inwestorów indywidualnych. Wolny czas spędzam pływając kajakiem, grając w piłkę nożną lub siatkową.

kontakt

PORTAL-PP sp. z o.o. sp. komandytowa Piotr Czujkowski
Bł. Królowej Jadwigi 47/9
70-300 Szczecin Polska
tel.: 91 812 21 99
tel. kom.: 695 151 542, 695 151 544
fax: 91 812 21 49
biuro@portal-pp.pl, piotr.czujkowski@portal-pp.pl
http://www.portal-pp.pl

Zeskanuj kod QR (wizytówka vCard)


realizacje

W pracowni projektowej Portal-PP zajmujemy się pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania na terenie całej Polski.
Wykonujemy:

 • wielowariantowe koncepcje architektoniczne i funkcjonalno-przestrzenne obiektów i terenów inwestycyjnych wraz z wizualizacją,
 • inwentaryzacje wraz z dokumentacją do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, kompleksową realizację wszystkich procedur prawno-budowlanych koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • ekspertyzy i opinie techniczne, operaty wodne, operaty środowiskowe,
 • projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych, kosztorysy inwestorskie wraz z preliminarzem kosztów, przedmiary robót, specyfikacje techniczne,
 • dokumentację do celów przetargowych,
 • dokumentację marketingową promującą inwestycje,
 • wielobranżowy nadzór autorski, opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji.
  Nasze doświadczenie oraz wiele zrealizowanych dotąd wielobranżowych projektów, gwarantuje profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia i koordynacji prac projektowych oraz nadzór nad procesem budowlanym.

Wybrane realizacje:

 • Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy nowej hali wystawowo-magazynowo-biurowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla F.D.S. Investments Sp. z o.o. Raszyn Al. Krakowska 107.
 • Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zabudowy mieszkalnej przy ul. Jana Kazimierza, Gontyny w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na budowę – I miejsce w konkursie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, Szczecin.
 • Wielobranżowy projekt budowy dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi na Osiedlu Lazurowym przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę dla COLISEUM 2101 SP. Z O.O., ul. Gryfińska 82, Szczecin.

Zabudowa mieszkalna ul. Jana Kazimierza, Gontyny, Szczecin, I miejsce w konkursie Szczecińskiego TBS Dwa budynki mieszkalne z garażami podziemnymi na Osiedlu Lazurowym, ul. Niepołomicka, Gdańsk Hala wystawowo-magazynowo-biurowa F.D.S. Investments Sp. z o.o. Al. Krakowska 107, Raszyn

Zgłoś uwagi do wpisu

Pola oznaczone * są obowiązkowe.Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa plus dwa to...