architekt Ewa Rzymska-Satkiewicz (ZP-0048)


Data dodania wpisu: 08.09.2012 | Akutalizacja: 23.09.2012, 21:21:22

o sobie

Ewa Rzymska-Satkiewicz

Urodziłam się w Szczecinie. W 1979 roku ukończyłam studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W okresie od 1979 do poczatku 1992 roku pracowałam w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie, przechodząc wszystkie szczeble "kariery" tj. od stażysty, poprzez asystenta projektanta do stanowiska projektanta. Odbyłam też w ramach tego zatrudnienia praktykę budowlaną. W 1985 roku otrzymałam uprawnienia projektowe i wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej. Od 1992 roku do dzisiaj jestem zatrudniona w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Początkowo na stanowisku inspektora w referacie urbanistycznym rejonu "Zachód", poprzez kierownika tego referatu, następnie kierownika referatu administracji budowlanej rejonu "Zachód", a od listopada 2007 roku na stanowisku kierownika referatu urbanistyki rejonu "Zachód-Północ". Zajmuję się wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Obok pracy podstawowej o której mowa wyżej wykonuję w miarę wolnego czasu prace projektowe. Staram się także pracować społecznie na rzecz naszego środowiska. Wiele lat pracowałam w Zarządzie szczecińskiego Oddziału SARP, a także od początku istnienia naszej Izby pracuję w Radzie ZPOIA.

kontakt

Ewa Rzymska-Satkiewicz

tel. kom.: 601 945 744
ewarzymska@poczta.onet.pl

Zeskanuj kod QR (wizytówka vCard)


realizacje

Jednym z ostatnich jest jeszcze niezrealizowany projekt zejścia na plażę w Pobierowie, który wykonałam z zespołem młodych architektów tj.: Agnieszką Cupak-Cassanyer, Karoliną Kurtz i Mają Satkiewicz-Kopeć.


Zejście na plażę w Pobierowie - projekt zagospodarowania terenu Zejście na plażę w Pobierowie - przekrój

Zgłoś uwagi do wpisu

Pola oznaczone * są obowiązkowe.Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa plus dwa to...